Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Огноо: 2016.04.14       Тендер шалгаруулалтын дугаар: 01/2016 Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сум нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газарт “Универсаль трактор” нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн баримт бичгийн / хүсвэл нэмэлт хувийг / бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг 100.000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерт […]

Сангийн сайдын 2007 оны 5 сарын 25-ны өдрийн 145 тоот тушаалын хавсралт   ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.    Энэхүү журмын зорилго нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид хууль гэх)-ийн 53.1-д заасны дагуу захиалагч бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид “Сангийн яам” гэх)-аас зөвшөөрөл авахтай холбогдсон […]