Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

               ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ЕРӨНХИЙ ОРЛОГЫН                               2016 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /гүйцэтгэл өссөн дүнгээр/      /мян.төг/  2016.11.17 № Нэр эдийн засгийн ангилал Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 1 Харилцахын оны эхний үлдэгдэл 18900.0 19996.1 2 Нийт орлогын дүн 316094.2 314415.7 99.5 3 Сумын татварын орлогын дүн 85130.0 83451.5 98 3.1          Үйл ажиллагааны орлого 23000.0 9646.0 41.9 3.2          Шууд бус орлого /суутгагчын 10 хувь/ 20000.0 17849.3 89.2 3.3 […]

                                                         ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ЕРӨНХИЙ ОРЛОГЫН                                  2016 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ                    /гүйцэтгэл өссөн дүнгээр/              /мян.төг/          2016.11.17 № Нэр эдийн засгийн ангилал Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл Хувь 1 Харилцахын оны […]

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Огноо: 2016.04.14       Тендер шалгаруулалтын дугаар: 01/2016 Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сум нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газарт “Универсаль трактор” нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн баримт бичгийн / хүсвэл нэмэлт хувийг / бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг 100.000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерт […]