Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ   2001 оны 03 сарын 26 өдөр                                   №06                                 Хөөвөр   Сумын бэлгэ тэмдэгийн тайлбарыг батлах тухай   Сумын ахмадын хорооны дарга Г.Батболдын бэлгэ тэмдэгийн тухай сонсголыг хэлэлцээд ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь:   Сумын бэлэг тэмдэгийн тайлбарыг 1-р хавсралтаар, бэлгэ тэмдэг ашиглах журмыг 2-р хавсралтаар баталсугай. Сумын бэлгэ тэмдэгийн зохиогчоор Г.Батболд, Д.Нямаа нарыг баталсугай.     ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн                                        Нарийн бичгийн дарга Дарга […]

ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Иргэдийн оролцоотой хариуцлагатай төр Нутгийн захиргааны байгуулагуудын үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод нээлттэй байлгаж, төрийн үйлчилгээг асуудаг, анхаардаг, ажилладаг, авилгагүй, амжилтанд хүрсэн байх зарчмыг эрхэм зорилго болгоно. 1.1. Иргэдэд үйлчлэх ”Нэг цонх”-ны үйлчилгээг бүрэн утгаар нь нэвтрүүлж, албан хаагчдаас иргэдэд хүргэх үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх. 1.2. Төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж иргэдэд нээлттэй, түргэн шуурхай, […]