Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ   2001 оны 03 сарын 26 өдөр                                   №06                                 Хөөвөр   Сумын бэлгэ тэмдэгийн тайлбарыг батлах тухай   Сумын ахмадын хорооны дарга Г.Батболдын бэлгэ тэмдэгийн тухай сонсголыг хэлэлцээд ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь:   Сумын бэлэг тэмдэгийн тайлбарыг 1-р хавсралтаар, бэлгэ тэмдэг ашиглах журмыг 2-р хавсралтаар баталсугай. Сумын бэлгэ тэмдэгийн зохиогчоор Г.Батболд, Д.Нямаа нарыг баталсугай.     ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн                                        Нарийн бичгийн дарга Дарга […]