Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

Тус сумын ЗДТГазрын ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:  Монгол  улсын Засгийн газрын болон төрийн бодлого,хууль эрх зүй, удирдах дээд байгууллагын  шийдвэр, сумын засаг  даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг удирдлага болгон сумын нийт иргэдийн нийтлэг ашиг сонирхлыг илэрхийлж, Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай, чанартай үзүүлэхэд оршино.  ЗОРИЛТ: Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтайгаар зарцуулж, аливаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эцсийн үр дүнг дээшлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж, ажлын байраар […]