Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

 

Халх нөмрөгийн буриад хошуу байгуулагдсаны 90 жил Цагаан-Овоо сум байгуулагдсаны 80 жилийн ойд зориулан Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Л.Хишигтогтохын санаачлагаар батлагдсан 75 сая төгрөгний өртөгтэй сумын төвийн эгнээ гудамжуудыг нэгэн жигд болгох ажлын бараа материал нийлүүлэх тендерт Баян-уул сумын 6-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг “Нарс мод” ХХК шалгарч материал нийлүүлэснээр сумын айл өрхүүд хашаагаа цэгцэлж нэг эгнээнд оруулж байна. Тухайн ажлын хяналтын хэсгийг ахлаж ЗДаргын орлогч Ц.Доржцэрэн гишүүд 6-р багийн Засаг […]

нутгийн хөгжлийн сан: Тухайн жилд авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,   тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг/Сая.төг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕ3-н нэр/ Гэрээний дүн /сая.төг/ Гүйцэтгэлийн нэр,гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо E –procurement Сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Гэрээ  байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо Нэг:   […]