Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

                                                         ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ЕРӨНХИЙ ОРЛОГЫН                                  2016 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ                    /гүйцэтгэл өссөн дүнгээр/              /мян.төг/          2016.11.17 № Нэр эдийн засгийн ангилал Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл Хувь 1 Харилцахын оны […]

Халх нөмрөгийн буриад хошуу байгуулагдсаны 90 жил Цагаан-Овоо сум байгуулагдсаны 80 жилийн ойд зориулан Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Л.Хишигтогтохын санаачлагаар батлагдсан 75 сая төгрөгний өртөгтэй сумын төвийн эгнээ гудамжуудыг нэгэн жигд болгох ажлын бараа материал нийлүүлэх тендерт Баян-уул сумын 6-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг “Нарс мод” ХХК шалгарч материал нийлүүлэснээр сумын айл өрхүүд хашаагаа цэгцэлж нэг эгнээнд оруулж байна. Тухайн ажлын хяналтын хэсгийг ахлаж ЗДаргын орлогч Ц.Доржцэрэн гишүүд 6-р багийн Засаг […]