Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

  2014 оны 11-р Сарын 25-ны өдөр сумын мэдээллийн танхимд “Хээлтүүлэгч мал маллах малчдын сургалт”-ыг зохион  явуулж, Сургалтыг нээж сумын  ЗДТГазрын дарга Б.Батхүү, МЭҮТасгийн дарга Б.Оюунтуяа нар үг хэлэв. Бүх багийн Засаг дарга нар оролцож, хээлтүүлэгч мал маллахаар БИНХ-с сонгогдсон малчид хамрагдав. Мөн сумын ЗДТГазар, МЭҮТасаг, хээлтүүлэгч мал маллах, малчин нар гурвалсан гэрээ байгуулан ажиллалаа.

Ургийн овог: Багтар хуасай Овог нэр: Р.Зоригтбаатар Яс үндэс : буриад Боловсрол : Дээд Ам бүл: 5 Төгссөн сургууль: 1975-1983-он: Цагаан-овоо сумын 8 жилийн сургууль. 1983-1985-он: Баян-Уул сумын 10 жилийн сургууль. 1988-1995-он : ХААИСургуулийг Мал зүйч мэргэжлээр. Ажилласан байдал: 1985-1988-он:Цэргийн албыг хаасан. 1996-оноос одоог хүртэл: Цагаан-овоо сумын 4дүгээр багийн Засаг дарга Сонгуульт ажил: Сумын ИТХуралд : 1996,2000,2004,2008,2012-онуудад 5 удаа сонгогдсон. Гавъяа шагнал :                                         Дорнод аймгийн Тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр […]

ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМЫН 4ДҮГЭЭР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Хүрээт Цагаан –овоо сумын 4 дүгээр баг нь 1935 оноос хойш 1958 он хүртэл Хуучин Цагаан –овоо сумын 6 дугаар баг нэртэйгээр, Хүрээтийн булаг ,Улаан нуур ,Норзод ,Бүрэн хаан ,Аяът, Цаснь , Их нуур ,Шогой нуур ,Эрдэнэ толгой ,Холбоо нуур ,Өвдгийн булаг,Бор өндөр ,Поонтын хөндий ,Дошин ,Айраг зэрэг газар нутагт оршин тогтож байсан . Тухайн үеээс хойшхи баг, бргиадын Засаг даргаар Жамбалай Бат […]