Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

  2014 оны 11-р Сарын 25-ны өдөр сумын мэдээллийн танхимд “Хээлтүүлэгч мал маллах малчдын сургалт”-ыг зохион  явуулж, Сургалтыг нээж сумын  ЗДТГазрын дарга Б.Батхүү, МЭҮТасгийн дарга Б.Оюунтуяа нар үг хэлэв. Бүх багийн Засаг дарга нар оролцож, хээлтүүлэгч мал маллахаар БИНХ-с сонгогдсон малчид хамрагдав. Мөн сумын ЗДТГазар, МЭҮТасаг, хээлтүүлэгч мал маллах, малчин нар гурвалсан гэрээ байгуулан ажиллалаа.

       Цагаан-Овоо сумын 5 дугаар багийн товч танилцуулга Гүн  Цэнгэлэг                                                                               Эрхэм зорилго: Багийн засаг дарга нь бүрэн эрхийн хүрээнд Төр засгийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчлан хэрэгжүүлэх, албан даалгаварын биелэлтийг иргэд хөдөлмөрчдөд танилцуулан сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг холбогдох дээд шатны удирдлагуудад танилцуулан сурталчлах, статистикийн мэдээ судалгааг үнэн зөв гаргахад оршино.           Багийн хөгжлийн зорилт: Манай […]

2014 оны 6-р сарын 05нд Цагаан-Овоо сумын 5-р баг “Аймгийн тэргүүний баг” болсонтой холбогдуулан баг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулж. Нээлтийг нээж Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Л.Хишигтогтох,Сумын Засаг дарга Ө.Амарсайхан. Орлогч дарга Ц.Доржцэрэн, 5-р багийн Засаг дарга Б.Мөнхбаатар нар үг хэлэв

Монгол Улсын Тод манлай уяач С.Ганхуяг  сумандаа Өргөө цагаан иж бүрэн 4 ханатай 3 гэрийг 5-р багийн иргэн Ц.Дамдинжав, А.Буддарь, 1-р багийн иргэн Б.Цогбаяр нарт хандивлав.