Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

Цагаан-Овоо сумын иргэдийн санал хүсэлт, гомдол, лавлагааг хүлээн авах НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 дугаар ажиллаж эхэллээ. та бүхэн ажлын цагаар залгаж асууж тодруулах зүйл, холбогдох мэргэжилтэнүүдээс лавлах, уламжлах зүйлээ хандаж болно.

                              ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН                               АЛБАН ХААГЧДЫН  УТАСНЫ   ЖАГСААЛТ    №  Албан хаагчдын нэрс          Албан тушаал     УТАСНЫ      Юнител     1. Т.Баярмагнай Засаг дарга 99584558, 91584558   2 Ц.Доржцэрэн ИТХ-н дарга 96707039   3 Засаг даргын орлогч   4 Б.Батхүү ЗДТГазрын дарга 98797927 89977927 5 Т.Аззаяа ХШҮ-ний мэргэжилтэн 99579528,   6 Д.Ариунболд ИТХ-н НБичгийн дарга 99587735 89966900 7 Э.Отгонхуяг БОХУБайцаагч 95204477, 89363690 8 Я.Нямдорж Байгаль хамгаалагч 95589080, 89239080 9 […]

                                       ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН                               АЛБАН ХААГЧДЫН  УТАСНЫ   ЖАГСААЛТ    №  Албан хаагчдын нэрс          Албан тушаал     УТАСНЫ      ДУГААР 1. Т.Баярмагнай ИТХ-н дарга 99584558, 91584558 2 Д.Ариунболд ИТХ-н НБ-н дарга 96587735,99587735 3 Ө.Амарсайхан Засаг дарга 98985661,96655661, 4 Ц.Доржцэрэн Засаг даргын орлогч 98939321 5 Б.Батхүү ЗДТГазрын дарга 98797927,89977927,96580595 6 Т.Аззаяа ХШҮ-ний мэргэжилтэн 99579528,96609528 7 Э.Отгонхуяг БОХУБайцаагч 95204477, 91584477 8 Я.Нямдорж Байгаль хамгаалагч 95589080,89239080 9 А.Буяндэлгэр Байгаль хамгаалагч   10 […]